Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

9 listopada 2015

Przeprowadzenie audytu w celu uzyskania/ odnowienie dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach

21 maja 2015

Zgłaszanie oraz uzyskiwanie zgody i warunków na wejście do portu i obsługę ładunków niebezpiecznych.

16 października 2014

Elektroniczna weryfikacja dokumentów

8 października 2014

Ocena stanu technicznego statku

8 października 2014

Nadzór rynku wyposażenia statków i rekreacyjnych jednostek pływających

8 października 2014

Certyfikaty bunkrowe

8 października 2014

Certyfikacja statków w zakresie Kodeksu ISPS

8 października 2014

Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych

8 października 2014

Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych

8 października 2014

Legalizacja dzienników okrętowych