Procedury urzędowe

8 października 2014

Ocena stanu technicznego statku

8 października 2014

Nadzór rynku wyposażenia statków i rekreacyjnych jednostek pływających

8 października 2014

Certyfikaty bunkrowe

8 października 2014

Certyfikacja statków w zakresie Kodeksu ISPS

8 października 2014

Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych

8 października 2014

Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych

8 października 2014

Legalizacja dzienników okrętowych

7 października 2014

Zatwierdzanie/wykreślenie nazwy statku morskiego

7 października 2014

Inspekcje statków

7 października 2014

Certyfikacja i nadzór nad stacjami atestującymi sprzęt statkowy