Procedury urzędowe

linia brzegowa

3 czerwca 2020

Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych