Procedury urzędowe

oficerowie

27 listopada 2019

Odnowienie ważności dyplomu oficerskiego

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym