Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

nazwy

7 października 2014

Zatwierdzanie/wykreślenie nazwy statku morskiego