Procedury urzędowe

Certyfikaty bunkrowe

 • Tytuł procedury
  Certyfikaty bunkrowe
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 Kodeks Morski (tj. Dz. U. z 2018 poz. 2175 ze zmianami)

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Zgodne z art 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
  pokój 26. tel. 58 355 33 11

 • Miejsce złożenia dokumentów

  biuro podawcze
  tel. 58 355 33 11

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna
  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. (Dz.U. Nr. 122 poz. 1012)

Pliki do pobrania

 • 1. Application of the international convention on civil liability for bunker oil pollution damage

  • Plik doc
  • 34.00 Kb
 • 2. Wniosek - certyfikat bunkrowy

  • Plik doc
  • 48.00 Kb