Umowy

26 października 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”

23 sierpnia 2022

Pełnienie nadzoru autorskiego nad ZSI Unisoft eksploatowanym w Urzędzie Morskim w Gdyni

21 lipca 2022

Usługa polegająca na świadczeniu usług pocztowych na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni

1 lipca 2022

Dostawa silnika typu M601E do samolotu L410 UVP-E-LW Turbolet