Umowy

30 grudnia 2022

Dostawa koparki łańcuchowej w ramach projektu: „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego „

26 października 2022

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Remont Falochronu Wschodniego w Porcie Rowy”

23 sierpnia 2022

Pełnienie nadzoru autorskiego nad ZSI Unisoft eksploatowanym w Urzędzie Morskim w Gdyni