Procedury urzędowe

Zgłaszanie oraz uzyskiwanie zgody i warunków na wejście do portu i obsługę ładunków niebezpiecznych.

 • Tytuł procedury
  Zgłaszanie oraz uzyskiwanie zgody i warunków na wejście do portu i obsługę ładunków niebezpiecznych.
 • Wymagane dokumenty

  Wniosek zawierający informacje o drodze wprowadzenia ładunku niebezpiecznego (statek, ląd) z podaniem nazwy oraz parametrów statku, informacji o nazwie i klasie ładunku zgodnie z IMDG oraz ilości ładunku.

 • Opłaty administracyjne

  Brak.

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Do 48 godzin w dni robocze.

 • Jednostka odpowiedzialna

  KGA dla portu w Gdyni.
  KGK dla portu w Gdańsku.

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Właściwy Kapitanat Portu.

 • Tryb odwoławczy

  Brak.

 • Podstawa prawna
  1. Zarządzenie porządkowe Nr 4 DUM z dnia 07.08.2000 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia – z późniejszymi zmianami;
  2. Zarządzenie Nr 9 DUM z dnia 16 lipiec 2018r. – Przepisy portowe – z późniejszymi zmianami;
  3. Zarządzenie nr 11 DUM z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu i postoju zbiornikowców przewożących ładunki niebezpieczne – z późniejszymi zmianami.