Plany morskie

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Rowach

17go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Rowach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Ustce

19go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Ustce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Łebie

14go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Łebie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 26.10.2022 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z […]

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 04.11.2022 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z […]

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 20.12.2022 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z […]

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 10.01.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z […]

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego portu morskiego w Elblągu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 8.02.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą […]

10 października 2022

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby

  Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do […]

28 czerwca 2022

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych. Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 29go lipca 2022 r.