Plany morskie

25 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 20.09.2023 r., uzupełnionym pismem z dnia 19.10.2023 r., przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Ustce wraz z prognozą oddziaływania […]

24 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 20.09.2023 r., uzupełnionym pismem z dnia 19.10.2023 r., przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Rowach wraz z prognozą oddziaływania […]

24 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 20.09.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Łebie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu jego przyjęcia

24 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 05.06.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą […]

24 października 2023

Przekazanie projektu planu Ministrowi Infrastruktury

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 06.04.2023 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu jego przyjęcia.

24 października 2023

Trzecia runda uzgodnień i opinii do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej

W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian do projektu planu Zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej oraz w związku ze zaktualizowaniem Prognozy OOŚ dla ww. projektu planu, niezbędne było wystąpienie po raz kolejny do organów uzgadniający i opiniujących projekt planu celem uzyskania ich stanowisk. Przekazana dokumentacja jest udostępniona poniżej.

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Rowach

17go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Rowach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Ustce

19go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Ustce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.

22 maja 2023

Ponowne opinie i uzgodnienia dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla akwenów portu morskiego w Łebie

14go kwietnia 2023 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni skierował do ponownych uzgodnień i opinii projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portu morskiego w Łebie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja planistyczna będąca przedmiotem ponownych opinii i uzgodnień dostępna jest poniżej.

20 kwietnia 2023

Przedłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej

Działając na podstawie art. 37e ust.1 pkt. 17) Ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 2022 poz. 840 z późn. zm.), Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni pismem z dnia 26.10.2022 r. przedłożył Ministrowi Infrastruktury projekt planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z […]