Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Wydział Pomiarów Morskich

16 września 2014

Pozwolenie na przeszukiwanie wraku statku lub jego pozostałości

16 września 2014

Zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach

16 września 2014

Zezwolenie na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich