Konferencja podsumowująca budowę wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej

uczestnicy konferencji na koronie wału zdjęcie grupowe

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Krynicy Morskiej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wykonawcy – konsorcjum firm WMW, Inwesmel i Dabi SM, Inżyniera Kontraktu – firmy Sweco, Nadzoru Autorskiego- firmy Bloze oraz pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni realizujący projekt.

W piątek, 16 lipca br. odbyła się konferencja podsumowująca budowę wału przeciwpowodziowego w Krynicy Morskiej. Projekt został zrealizowany przez Urząd Morski w Gdyni na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj dalej

Most Południowy nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej oddany do użytku

Otwarcie Mostu Południowego na Mierzei Wiślanej

fot. materiały prasowe NDI/BESIX

Od 25 czerwca 2021 r. kierowcy mogą już korzystać z Mostu Południowego nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej. W oddaniu obiektu do użytkowania uczestniczył wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

– Otwarcie Mostu Południowego to dowód na to, że prace na Mierzei Wiślanej przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Postęp prac widoczny jest również przy budowie Mostu Północnego, gdzie wykonano większość robót konstrukcyjnych. Dzięki tym obiektom kierowcy nie będą stać w korkach, czekając, aż przez kanał żeglugowy przepłynie statek, co z pewnością przyczyni się do większego komfortu podróży – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Czytaj dalej

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AKWENÓW PORTU MORSKIEGO W GDYNI

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu rysunek planu GDYplanu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 22go czerwca 2021 r. do 5go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 5go sierpnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   6go lipca 2021 r. w Zarządzie Portu Morskiego Gdynia S.A. (ul. Rotterdamska 9) o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 1go lipca 2021 r.

logotypy

 

Obchody Święta Morza 2021 – „W hołdzie tym, którzy odeszli na wieczną wachtę”

Organizatorzy Święta Morza na pokładzie Kontrolera 20W piątek, 18 czerwca br. o godzinie 12.00 z pokładu jednostki inspekcyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni przedstawiciele Organizatorów Święta Morza uczcili minutą ciszy pamięć po zmarłych i złożyli do morza wieniec w hołdzie tym, co odeszli na wieczną wachtę. W tym roku, podczas uroczystości tradycyjnie odbywającej się w dniu inauguracji gdyńskich obchodów, towarzyszył nam statek ratowniczy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – SZTORM.

Czytaj dalej

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AKWENÓW PORTU MORSKIEGO WE WŁADYSŁAWOWIE

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Rysunek planu WLAplanu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 21go czerwca 2021 r. do 4go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 4go sierpnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   5go lipca 2021 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 30go czerwca 2021 r.

logotypy

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AKWENÓW PORTU MORSKIEGO W HELU

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Rys planu HELplanu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś są dostępne do publicznego wglądu w terminie od 18go czerwca 2021 r. do 2go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 2go sierpnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   2go lipca 2021 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres do dnia 28go czerwca 2021 r. na adres planymorskie@umgdy.gov.pl .

logotypy

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO AKWENÓW PORTU MORSKIEGO W GDAŃSKU

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Rys. planu GDAplanu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 17go czerwca 2021 r. do 2go sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 2go sierpnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   1go lipca 2021 r. w Urzędzie Morskim w Gdyni o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 25go czerwca 2021 r.