Realizacja projektu radionawigacyjnego R-Mode Baltic

Logo projektu R-ModeUrząd Morski w Gdyni bierze udział w realizacji projektu radionawigacyjnego R-Mode Baltic (Ranging Mode for the Baltic Sea), finansowanego w 85% z funduszy UE Interreg Baltic Sea Region, mającego na celu stworzenie alternatywy dla nawigacji satelitarnej GNSS (Global Navigation Satellite Systems) w oparciu o radionamiary na punkty naziemne. Nowy system o nazwie R-Mode ma wykorzystywać istniejącą infrastrukturę i urządzenia nadbrzeżne systemów DGPS (Differential Global Positioning System) oraz AIS (Automatic Identification System), by w razie potrzeby, czyli awarii GNSS, nadaktywności słońca lub ataku terrorystycznego móc przynajmniej w jakimś stopniu zastąpić nim system satelitarny. Pierwsze próby morskie z udziałem polskiej stacji DGPS Rozewie zostały już przeprowadzone w tym roku na wodach Bałtyku Południowego, z pokładu szwedzkiego statku m/s Fyrbyggaren.

Czytaj dalej

Realizacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w miejscowości Kąty Rybackie – Etap III

Zakończone latem prace polegały na przedłużeniu murku w porcie rybackim Katy Rybackie w kierunku wschodni. Umowa obejmowała również dostawę przyczepy ze sprzętem służącym utrzymaniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Całe przedsięwzięcie związane jest z zabezpieczaniem przeciwpowodziowym miejscowości Kąty Rybackie i zwiększa obszar chroniony przed zalewaniem w przypadku spiętrzenia wód w Zalewie Wiślanym.

Czytaj dalej

W usteckim porcie rozpoczęła służbę nowa jednostka kontrolno-inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni – Kontroler 23

Kontroler 23 w Porcie UstkaW ostatnich dniach zawitała do portu w Ustce nowa jednostka kontrolno-inspekcyjna Urzędu Morskiego w Gdyni – Kontroler 23. Zastąpi ona dotychczas użytkowaną i wysłużoną Marzenkę (rok budowy: 1977), która zostanie wystawiona na sprzedaż. Nowa jednostka ułatwi wykonywanie zadań pracownikom Kapitanatu Portu Ustka oraz Delegatury w Słupsku, a także niewątpliwie poprawi komfort ich pracy.

Czytaj dalej

Opublikowano mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego

Mapa zagrożenia powodziowego

W dniu 22 października 2020 r. Minister Klimatu i Środowiska opublikował mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego opracowane w II cyklu planistycznym. W skład tych map wchodzą zaktualizowane mapy z I cyklu planistycznego oraz nowe mapy dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego (WORP) zakończonej w 2018 r. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych opracowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni stanowią integralny element opublikowanych map.

Nowe mapy zostały podane do publicznej wiadomości poprzez ich opublikowanie na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresami:

Wrzesień na budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Kanał żeglugowy wrzesień 2020Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej wykonywane jest pogłębienie akwenu na obszarze basenu portu osłonowego, tak by statkami mogło odbywać się dowożenie kamienia hydrotechnicznego ze Skandynawii. Rozpoczęło się wykonywanie narzutów kamiennych na odcinku nasady falochronu zachodniego i wschodniego. Trwa produkcja betonowych elementów prefabrykowanych tzw. X-bloków, które będą zabezpieczać falochrony przed falami. W rejonie kanału żeglugowego pogrążana jest ścianka szczelna w obszarze śluzy oraz kieszeni bram śluzy, wykonywana jest też przesłona zapewniająca szczelność pod dnem śluzy. Na tym terenie trwają wykopy, ale też powstają nasypy pod drogi docelowe, wraz z umacnianiem skarp. Na moście południowym zakończyły się prace żelbetowe, obecnie wykonywana jest platforma robocza, która posłuży do scalania konstrukcji stalowej.

Przekop Mierzei Wiślanej to strategiczna inwestycja dla naszego kraju. Bardzo się cieszę, że minister Marek Gróbarczyk ją przygotował i realizuje. Dzięki niej Elbląg i okoliczne porty, a także całe woj. warmińsko-mazurskie zyskają nowe szanse rozwojowe. Te szanse wynikają także z inwestycji drogowych, takich jak drogi S7 i S16, jak i inwestycji kolejowych: w linie kolejowe i dworce. Wspólnie budujemy spójną sieć komunikacyjną i łączymy Polskę, aby rozwój naszego kraju był zrównoważony i sprawiedliwy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Link do filmu: https://vimeo.com/461757123

Powyższe materiały mogą Państwo wykorzystać z dopiskiem „Materiały prasowe NDI/BESIX”.

Czytaj dalej

Spotkanie konsultacyjne w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej

Prezentacja planuW dniu 5 października 2020 r. miało odbyć się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej, jednakże w związku z pogarszająca się sytuacją epidemiologiczną podjęta została decyzja o rezygnacji ze spotkania.

Wystąpienia, które miały mieć miejsce podczas spotkania konsultacyjnego zostały nagrane i zamieszczone poniżej:

Ponadto, zamieszczamy:

  1. Prezentację – Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – przebieg procedury planistycznej z harmonogramem prac,
  2. Prezentację – Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  3. Rysunek planu – wersja v.0,
  4. Uzasadnienie do wstępnego projektu planu,
  5. Rysunek uwarunkowań,
  6. Formularz do wnoszenia uwag.

Uwagi do zamieszczonej dokumentacji wstępnego projektu planu i Prognozy można przesyłać do dnia 16 października 2020 r. na adres: planymorskie@umgdy.gov.pl.

Czytaj dalej

Chrzest ZODIAK II i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w ramach obchodów Stulecia Administracji Morskiej RP

Podniesienie bandery ZODIAK IIW piątek, 25 września br. przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, w ramach obchodów Stulecia Administracji Morskiej RP, odbyła się ceremonia chrztu i podniesienia bandery na nowej jednostce naszego urzędu –  Zodiak II. Wielozadaniowy statek  został zbudowanym w stoczni Remontowa Shipbulding SA w ramach projektu Nostri Maris, prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie. W trakcie obchodów, zasłużonym Pracownikom Urzędu Morskiego w Gdyni wręczone zostały odznaczenia państwowe. Nasze nowe statki, odświętnie udekorowane galą banderową – Zodiak II oraz jednostki zbudowane w ramach projektu Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni  (Konstelacja, Kontroler – 22, Kontroler –23;  Kontroler – 24 oraz Hydrograf-17) zostały poświęcone przez Duszpasterza Ludzi Morza, o. Edwarda Pracza.

Czytaj dalej

W 2020 roku przypada 100. rocznica utworzenia Urzędu Marynarki Handlowej, którego funkcjonowanie zapoczątkowało współczesną historię Administracji Morskiej RP  

Miało to miejsce dokładnie 2 kwietnia 1920 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, urzędy morskie wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej planowały w kwietniu tego roku szereg wydarzeń, jednak ich termin i zakres musiały zostać zmienione z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.

Dzisiaj pragniemy zaprezentować Państwu film przygotowany z okazji 100.rocznicy utworzenia Administracji Morskiej RP oraz przypomnieć artykuł, który ukazał się na naszej stronie dokładnie 100 lat od powstania Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie.

Link do artykułu: https://www.umgdy.gov.pl/?p=34581

Światowy Dzień Morza 2020

Baner WMDGłówne uroczystości związane z tegorocznym Światowym Dniem Morza odbędą się w siedzibie Międzynarodowej Organizacji Morskiej w Londynie w dniu 24 września 2020 r.

Wydarzenia towarzyszące temu świętu odbędą się w Durbanie, Płd. Afryka, w ostatnim tygodniu października.

Z tej okazji prezentujemy materiał dotyczący zrównoważonej żeglugi dla zrównoważonej planety, które są hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Morza. Hasłem promującym wiedzę na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – ich znaczenia dla wszystkich zaangażowanych w światową żeglugę  i roli jaką mogą oni odegrać w ich osiągnięciu.

Publikujemy również przesłanie Sekretarza Generalnego IMO wystosowane z okazji tegorocznego Światowego Dnia Morza.

Czytaj dalej