Morze możliwości, morze zagrożeń – I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego RP z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem

We wtorek, 11 lutego br.  w hotelu Courtyard Marriot Waterfront Gdynia odbył się I Kongres Bezpieczeństwa Morskiego,  zorganizowany z okazji 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem.

Nie zabrakło tam również naszego Urzędu.  Dyrektor, kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski w Sesji III: Siły Morskie RP – podmioty, zdolności, potrzeby, współdziałanie wygłosił prezentację pt. „Administracja morska w terenie” (link do prezentacji: https://prezi.com/p/3cdvqnmn8xsb/?present=1).

Czytaj dalej

Symboliczna wiecha zawisła na nowym budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego

W piątek, 7 lutego 2020 roku o godzinie 12:30 zawieszono wiechę na budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt.ż.w. Pan Wiesław Piotrzkowski, Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego, Pan Jan Młotkowski oraz Pan Piotr Kwiatkowski – Dyrektor Oddziału Gdańsk firmy ALSTAL – realizującej zadanie.

Czytaj dalej

Przystąpienie do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich

Mapa z granicami planów

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przystąpił do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla następujących obszarów morskich:

Czytaj dalej

Podpisanie porozumienia o współpracy szkoleniowej z 3. Flotyllą Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego

kontradmirał-Mirosław-Jurkowlaniec-oraz-dyrektor-Urzędu-Morskiego-w-Gdyni-mgr-inż.-kpt.-ż.w.-Wiesław-Piotrzkowski-podpisują-porozumienie-w-zakresie-współpracy-szkoleniowe

kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski podpisują porozumienie w zakresie współpracy szkoleniowej

W ramach inauguracji nowego roku szkoleniowego w 3. Flotylli Okrętów im. kmdr. Bolesława Romanowskiego, na pokładzie fregaty rakietowej ORP Gen. K. Pułaski, dowódca Flotylli kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni mgr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski podpisali porozumienie w zakresie współpracy szkoleniowej.

Czytaj dalej

Aktualizacja map zagrożenia i ryzyka powodziowego

Arkusze map

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wykonał przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych w II cyklu planistycznym. W ramach prac wykonano modelowanie hydrodynamiczne dla 247 km odcinków wybrzeża, 102 km brzegów Zalewu Wiślanego oraz dla 190 km odcinków rzek. W wyniku modelowania oszacowano, że w przypadku powodzi H 1% rzędna zwierciadła wody wzdłuż wybrzeża waha się od 1.79 m do 2.30m, natomiast wzdłuż brzegów Zalewu Wiślanego waha się od 1.54 m do 1.94 m. Na podstawie wyników modelowania zostały sporządzone projekty map zagrożenia powodziowego (MZP). Projekty MZP zostały sporządzone dla następujących obszarów:

  • obszary szczególnego zagrożenia powodzią (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
  • obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwsztormowego lub wału przeciwpowodziowego.

Dla powyższych obszarów wskazanych na MZP sporządzono projekty map ryzyka powodziowego (MRP).

Czytaj dalej

Nie żyje Komandor Edward Kinas, długoletni Przyjaciel Urzędu Morskiego w Gdyni

Komandor Edward Kinas podczas dekoracji uczestników Bałtyckich Regat o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w 2017r. Komandor był organizatorem wszystkich edycji regat, które w 2019r. odbyły się już po raz dziewiąty. Są one nierozłącznym elementem Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza, organizowanego przez nasz Urząd, Ligę Morską i Rzeczną oraz Miasto Jastarnia

Komandor Edward Kinas (pierwszy z lewej strony) podczas dekoracji uczestników Bałtyckich Regat o Puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w 2017r. Komandor był organizatorem wszystkich edycji regat, które w 2019r. odbyły się już po raz dziewiąty. Są one nierozłącznym elementem Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza, organizowanego przez nasz Urząd, Ligę Morską i Rzeczną oraz Miasto Jastarnia.

Jeden z najbardziej zasłużonych działaczy pomorskiego żeglarstwa, Edward Kinas, we wtorek 17 grudnia odszedł na wieczną wachtę. Był doskonałym żeglarzem, wieloletnim komandorem Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni i wiceprezesem Pomorskiego Związku Żeglarskiego.

Najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim Zmarłego, Członkom Jacht Klubu „Kotwica”          oraz całemu Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu

składa Dyrektor i Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Edward Kinas urodził się w 1935 roku. Życie związał z Marynarką Wojenną – ukończył szkołę oficerską, pływał na „Iskrze”, okrętach podwodnych oraz pracował w Dowództwie Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dochodząc do stopnia komandora.

Czytaj dalej

Konferencja zamykająca realizację projekt „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”

Uczestnicy spotkania na plaży w Jelitkowie

Uczestnicy spotkania na plaży w Jelitkowie

We wtorek, 3 grudnia br. w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie realizowanego od czerwca do września projektu pn. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego”.

Konferencję rozpoczęto od wspólnego przejścia plażą w Jelitkowie. Spacer miał na celu zobrazowanie lądowych efektów projektu, a mianowicie poszerzenia plaży, będącego skutkiem zasilenia jej urobkiem z prac pogłębiarskich na torze wodnym.

Czytaj dalej

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dla pracowników administracji rządowej ustala się dzień 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy natomiast 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Ponad 16 mln złotych ze środków unijnych na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku

Podpisanie umowy o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”

Podpisanie umowy o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”

26 listopada  br. podczas konferencji CEF Info Days w Gdyni, Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Urzędem Morskim w Gdyni umowę o dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL”.

Celem inwestycji jest budowa morskiego systemu łączności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz ochrony życia na morzu. Przedmiotem projektu realizowanego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim jest budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – zwanym systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Czytaj dalej

Remont opaski brzegowej w Orłowie

Mapa z oznaczonym przejściem na plażę nr 16 wyłączonym z użytkowaniaUrząd Morski w Gdyni informuje, iż w związku z rozpoczynającym się w dniu 25.11.2019 r. (poniedziałek) remontem opaski brzegowej w Gdyni Orłowie (km 80,4-80,8; plaża poniżej Promenady Królowej Marysieńki), nastąpi zamknięcie wejścia na plażę nr 16.
W trakcie robót, najbliższymi otwartym będą wejścia nr 15 (ok. 260 m na północ od molo, przy ul. Orłowskiej) oraz nr 17 (ok. 400 m na południe od molo, zbieg ulic Plażowej i Przebendowskich).
Celem remontu przeprowadzanego przez Urząd Morski w Gdyni jest zapewnienie ochrony brzegu morskiego. Remont jest konieczny ze względu na awarię obiektu, powstałą w wyniku styczniowego sztormu.

Przetarg na ww. roboty rozstrzygnięto w dniu 5.11.2019 r. Koszt inwestycji wynosi 312 000,00 zł. Wykonawca na zrealizowanie ww. zadania ma 30 dni.