Obwieszczenie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10 czerwca 2019 r. o naborze na szkolenie kandydatów na pilotów i praktyki pilotowe.

Termin składania dokumentów – 26.08.2019 r.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza nabór na szkolenie kandydatów na pilotów i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Portu Gdańsk.

Zaproszenie do zwiedzania Placówki Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo w Gdańsku Jelitkowie

Budynek OOW Sobieszewo

Budynek OOW Sobieszewo, fot. Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni serdecznie zaprasza do bezpłatnego zwiedzania terenowej placówki Obwodu Ochrony Wybrzeża Sobieszewo, położonej w Gdańsku Jelitkowie ul. Jantarowa 7 (w sąsiedztwie wejścia na plażę nr 63). Od 18 czerwca do 17 września 2019 roku placówka będzie udostępniona dla zwiedzających w każdy wtorek w godz. 900 – 1400.

Nasi Pracownicy oprowadzą Państwa po obiekcie, zapoznają z historią tego miejsca oraz dziejami i charakterem działalności Urzędu Morskiego w Gdyni w dziedzinie ochrony brzegów morskich, jak również opowiedzą o codziennym trudzie zmagań człowieka z żywiołem.

Czytaj dalej

Ośrodki szkoleniowe dla nurków

W związku z kierowanymi do Urzędu Morskiego w Gdyni zapytaniami odnośnie ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie zawodów związanych z wykonywaniem prac podwodnych oraz wprowadzającymi w błąd informacjami medialnymi dotyczącymi „zamykania” przez tutejszy Urząd przedmiotowych ośrodków wyjaśnia się, co następuje:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni  uznaje w drodze decyzji ośrodki szkoleniowe prowadzące szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych, po przeprowadzeniu kontroli i oceny tych szkoleń. Decyzję w sprawie uznania wydaje się na okres 24 miesięcy.

Czytaj dalej

Informacja na temat zasilania plaż – odcinek Jastrzębia Góra-Ostrowo- komunikat nr 3

Zakładane terminy poszczególnych etapów prac dla odcinka Jastrzębia Góra – Ostrowo (mogą  ulec przesunięciu w razie wystąpienia siły wyższej):
I etap: 23.06-2.07.2019
km 137-138
wejście na plażę nr 33 (prace w kierunku wejścia nr 39; ze wschodu na zachód)

II etap: 5.07-18.07.2019
km 133,5-135
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 23; z zachodu na wschód)

III etap: 19.07-6.08.2019
km 135-137
wejście na plażę nr 26 (prace w kierunku wejścia nr 33; ze wschodu na zachód)

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczących po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania. Z pozostałej części plaży w dane miejscowości będzie można korzystać.

Link do wcześniejszego komunikatu (nr 1) ws. refulacji:
Link do wcześniejszego komunikatu (nr 2) ws. refulacji:

Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 2

SAD refulacja nr 2

Refulacja w Sopocie 2005 – Archiwum Urzędu Morskiego w Gdyni

W związku z planowanymi refulacjami plaż, Urząd Morski w Gdyni informuje, że po zakończeniu prac w Gdańsku (między wejściami nr 54 a 78 w dniach 1-12.06.2019r.) harmonogram dalszych działań wygląda następująco:

  1. Jastrzębia Góra (między wejściami nr 23 a 28) –  13-30.06.2019r.;
  2. Ostrowo (między wejściami nr 28 a 38) –  4-29.07.2019r.;
  3. Kuźnica (między wejściami nr 27 a 30)- 14-19.08.2019r.

Pragniemy podkreślić, że prace będą prowadzone w danym czasie na odcinkach liczacych po kilkaset metrów (jeden odcinek na raz). Tylko te odcinki będą w tym czasie wyłączone z użytkowania.  Z pozostałej części plaży w danej miejscowości będzie można korzystać. 

Czytaj dalej

Wizyta w ramach European Coastguard Functions Training Network

W dniach 13-17 maja, Urząd Morski w Gdyni w Gdyni gościł przedstawiciela hiszpańskiej administracji morskiej, Pana Isaaca Castro Hernandeza, przebywającego w Gdyni  w ramach międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training. W tym samym czasie, na zaproszenie  Urzędu Morskiego w Szczecinie, swoją praktykę odbywali również inni uczestnicy programu z Hiszpanii.

Czytaj dalej

Nagłówek SK4

Zaproszenie na 4. spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na czwarte spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania Projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30 w Sala pod Kopułą, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5.

Formularz rejestracji dostępny jest do 02.06.2019 r. na stronie https://pzp-sk4.konfeo.com. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o możliwie szybką rejestrację. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl/?cat=274.

Informacja na temat zasilania plaż – komunikat nr 1

refulacja Sopot 2005 rok

Refulacja w Sopocie 2005 – Archiwum Urzędu Morskiego w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni informuje, iż w pierwszej połowie czerwca 2019 roku na plażach w Gdańsku Jelitkowie prowadzone będą prace, polegające na budowie plaż poprzez refulację. Refulacja polega na dostarczaniu rurociągami na plażę mieszanki piasku i wody, a następnie rozgarnianiu i profilowaniu przez maszyny budowlane pozostałego na plaży piasku. Dzięki tym działaniom plaże w Jelitkowie zostaną poszerzone o około 40 metrów. Celem tych działań jest ochrona brzegu morskiego przed erozją.

Wskazane wyżej prace będą prowadzone od wejścia na plażę nr 54 do wejścia nr 78. Główny transport ciężkiego sprzętu odbywać się będzie wejściem nr 63.

Czytaj dalej

Kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”

Ruszyła kampania „Prawa pasażerów w zasięgu ręki”. Ma ona na celu zwiększenie świadomości podróżujących na temat przysługujących im praw. Kampania jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Więcej o prawach pasażerów na stronie „Twoja Europa”.

Posty na temat praw pasażerów można znaleźć na profilu European Commission.
dg_move_rights_campaign_typoposter_2009_a1_maritime_pl (2)

Czytaj dalej