Z głębokim smutkiem i żalem informujemy o nagłej śmierci w dniu 13 maja br. naszego Kolegi – ANDRZEJA ALEKSANDROWICZA, Naczelnika Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Gdyni

Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Aleksandrowicz – podczas pokazowego ćwiczenia antyterrorystycznego KORSARZ 2018. Pokaz od lat odbywa się w ramach gdyńskiego Święta Morza, a Andrzej Aleksandrowicz był jego koordynatorem.

Naczelnik Biura Spraw Obronnych Żeglugi Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Aleksandrowicz – podczas pokazowego ćwiczenia antyterrorystycznego KORSARZ 2018. Pokaz od lat odbywa się w ramach gdyńskiego Święta Morza, a Andrzej Aleksandrowicz był jego koordynatorem.

Andrzej Aleksandrowicz urodził się 16 maja 1956 roku w Radzyniu Chełmskim. Po szkole średniej, w 1976 roku rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ich ukończeniu w 1981 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów. Kontynuował ją następnie m.in. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, odbywając w międzyczasie liczne kursy i studia podyplomowe, zarówno w kraju jak i poza jego granicami (Leningrad, Haga, Rzym, Oberammergau). Po odejściu na emeryturę w 2002 roku (w stopniu komandora rezerwy), pracował w firmach związanych z logistyką i gospodarką morską, a w kwietniu 2009 roku podjął pracę w Biurze Spraw Obronnych Żeglugi, zostając w grudniu 2014 roku jego Naczelnikiem.

Był przedstawicielem polskiej administracji morskiej w gremiach międzynarodowych m.in. Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego i MARSEC. Długoletni członek Ligi Morskiej i Rzecznej.   Bardzo dobry organizator pracy i służby, świetny Kolega i szef dbający o podległych mu pracowników.

Dla całego Urzędu, Dyrekcji, Pracowników BSOŻ oraz wszystkich, którzy mieli przyjemność współpracować z Naczelnikiem Andrzejem Aleksadrowiczem jego odejście jest niepowetowaną stratą.

Pozostanie w naszej pamięci jako uśmiechnięty, skromny, zawsze skory do pomocy przełożony, współpracownik i przyjaciel … po prostu Andrzej.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi.

Cześć jego pamięci!

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską – postęp prac

Wczoraj, tj. 12.05.2020 r. budowę odwiedził Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Towarzyszyli mu przedstawiciele wykonawcy – Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI, Dominik Wróblewski, Kierownik Budowy Konsorcjum NDI/BESIX oraz inwestora – Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

– Inwestycja strategiczna dla państwa polskiego przebiega w sposób niezakłócony, zgodnie z harmonogramem. Zobaczyłem postęp prac, wszystko dzięki inwestorowi i generalnemu wykonawcy odbywa się w sposób bezpieczny dla pracowników pod względem BHP, jak i epidemiologicznym, co jest szczególnie ważne w tych czasach. Bardzo dużo polskich podwykonawców pracuje na tej budowie. Ta inwestycja jest strategiczna ze względu na pobudzenie gospodarcze nie tylko Elbląga i tej części Polski ale śmiem twierdzić tej części Europy. Łaskawa zima, dobra pogoda powodują to, że ten postęp prac jest niezakłócony – powiedział Minister Grzegorz Witkowski.

Czytaj dalej

Nowe zasady dotyczące odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisantów statków oraz inspektorów uznanych organizacji

W dniu 2 maja 2020 r. ogłoszono nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz. 792)

Rozporządzenie to wprowadza zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny również w przypadku podróży innym niż statek środkiem transportu.

Czytaj dalej

Zanieczyszczenie polskich obszarów morskich na północny-wschód od Władysławowa

zanieczyszczeniePOM_kwiecien_2020 fot.2

W dniu 21.04.2020r. Urząd Morski w Gdyni otrzymał informacje z satelitarnego systemu CleanSeaNet EMSA o możliwym zanieczyszczeniu w polskich obszarach morskich 15 mil na północny-wschód od Władysławowa. W rejon wskazanego zanieczyszczenia zadysponowany został samolot Straży Granicznej, który potwierdził ślady zanieczyszczeń ropopochodnych we wskazanym miejscu.

Czytaj dalej

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – kwiecień 2020 roku

SAD_przekop_kwiecien_2020 fot.1

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Aktualnie toczą się roboty kafarowe, polegające na pogrążaniu ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Trwają tam także roboty pogłębiarskie i prace zasypowe. W miejscu gdzie powstaje Kanał Żeglugowy trwają wykopy, a urobek z nich jest transportowany i hałdowany w południowej części przekopu. Zostanie on bowiem wykorzystany do budowy obwiedni sztucznej wyspy.

Czytaj dalej

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697),  Urząd Morski w Gdyni informuje, że zgodnie z treścią § 5 wyżej przywołanego rozporządzenia od 20 kwietnia 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje już zakaz przemieszczania się osób.

Czytaj dalej

Obowiązek odbycia kwarantanny

Poniżej przedstawiamy Państwu komunikat, dotyczący obowiązku odbycia kwarantanny przez marynarzy, rybaków oraz innych członków załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, opublikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/obowiazek-odbycia-kwarantanny-przez-marynarzy-rybakow-oraz-innych-czlonkow-zalog-statkow-morskich-oraz-statkow-zeglugi-srodladowej

Przypomnienie o zakazie przemieszczania się osób na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – w tym obszarach morskich RP

Urząd Morski w Gdyni przypomina o konieczności zachowania obostrzeń w zakresie przemieszczania się osób, określonych w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658 z późn. zm.).

Zgodnie z § 5 pkt 1 i 2 wyżej przywołanego rozporządzenia, w okresie do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

Czytaj dalej

Stulecie Administracji Morskiej RP

100-na rocznica utworzenia Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie, którego spadkobiercą i kontynuatorem działań jest Urząd Morski w Gdyni i Administracja Morska RP

Zdjęcie siedziby Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7. Prawdopodobnie lata 60-te XX w. (fot. ze zbiorów Andrzeja Matulewicza)

Zdjęcie siedziby Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie przy ul. Dworcowej 7. Prawdopodobnie lata 60-te XX w. (fot. ze zbiorów Andrzeja Matulewicza)

Dzisiaj, 2 kwietnia 2020 roku przypada 100-na rocznica powołania do życia Urzędu Marynarki Handlowej w Wejherowie.

Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 2 kwietnia 1920 roku został utworzony Urząd Marynarki Handlowej w Wejherowie. Na stanowisko Naczelnika tego Urzędu, Minister Spraw Wojskowych, generał porucznik Józef Krzysztof Leśniewski,  mianował kapitana marynarki  Józefa Poznańskiego (jego następcą został inż. Stanisław Waldemar Łęgowski, zamordowany przez hitlerowców w lasach Piaśnicy w listopadzie 1939 roku wraz z dziesięcioma zakładnikami z Urzędu Morskiego). Do zadań Urzędu należały sprawy  związane z rejestracją łodzi, awariami i wypadkami morskimi, ochroną wydm i brzegów morskich oraz ich umocnień, sprawy ochrony rybołówstwa i administracji portami.

Czytaj dalej