Europejska Konferencja Nawigacyjna ENC 2019

W konferencji ENC2019 wzięli udział przedstawiciele 28 państw

prof. Krzysztof Czaplewski podczas otwarcia. W konferencji ENC2019 wzięli udział przedstawiciele 28 państw

Kolejna konferencja nawigacyjna zorganizowana przez EUGIN (Europejska Grupa Instytutów Nawigacji) oraz Polskie Forum Nawigacyjne (PFN) odbyła się w Warszawie w dniach 08-12/04/2019. Jednym z organizatorów Konferencji był Urząd Morski w Gdyni. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Wysiłki głównego organizatora i gospodarza konferencji – przewodniczącego rady EUGIN oraz PFN, pana prof. Krzysztofa Czaplewskiego poskutkowały utworzeniem bardzo atrakcyjnego programu z udziałem ważnych przedstawicieli instytucji tworzących systemy globalnej nawigacji (GNSS), a mianowicie:

  • GPS-WAAS – J. Miller – NASA, Deputy Director of the Policy & Strategic Communications Division with the Space Communications and Navigation Program (SCaN) at the National Aeronautics and Space Administration (NASA) Headquarters), USA
  • GALILEO – Ignacio Fernandez Hernandez , Galileo Authentication and High Accuracy Service Manager Directorate of EU Satellite Navigation Programmes, European Commission Brussels, Belgia
  • GLONASS – Dr Sergey Revnivykh, Director of GLONASS Evolution Department at Information Satellite Systems, Reshetnev Corporation, Moscov, Rosja

Obecni byli obecni również przedstawiciele instytutów  badawczych i uniwersytetów, których pełną listę wraz z tytułami prezentacji można znaleźć na stronie konferencji: https://enc2019.eu

Tematy wiodące tegorocznej konferencji to perspektywy rozwoju satelitarnych systemów GNSS, możliwości ich zakłócania i walki z piractwem elektromagnetycznym, nowoczesna nawigacja morska i lotnicza w połączeniu z e-Navigation, pojazdy autonomiczne, systemy zarządzania statkiem lub flotą oraz aspekty systemów inteligentnych.

Urząd Morski w Gdyni reprezentowany był przez dyrektora, kpt. ż.w. Wiesława Piotrzkowskiego oraz Marka Dziewickiego z Pionu Oznakowania Nawigacyjnego, który wygłosił bardzo interesująca prezentację związaną z nawigacją precyzyjną pt. Precise navigation with integrity monitoring in practice. Case study of the Ground Based Augmentation System (GBAS) for Gdansk Bay and Gdynia Port , (M.Dziewicki, J.Pietraszkiewicz, W. Tycholiz).

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na otwarciu konferencji ENC2019

kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na otwarciu konferencji ENC2019

Przedstawiciel UMG ON prezentuje systemy nawigacji precyzyjnej Zatoki Gdańskiej

Marek Dziewicki, Przedstawiciel UMG ON prezentuje systemy nawigacji precyzyjnej Zatoki Gdańskiej

 

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia 2 maja 2019 dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

Zgodnie z § 1 zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej dla pracowników administracji rządowej ustala się dzień 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy natomiast 11 maja 2019 r. wyznacza się dniem pracy.

Turniej halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

SAD Drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni

Drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni

W ostatnią sobotę, 6 kwietnia br., drużyna Urzędu Morskiego w Gdyni wzięła udział w  turnieju halowej piłki nożnej o puchar Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, który odbył się w Miejskim Ośrodku Sportu i Kultury w Dziwnowie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Morski w Szczecinie, któremu serdecznie dziękujemy za tę inicjatywę, gościnę i zapewnienie wspaniałej atmosfery! W turnieju wzięło udział osiem drużyn, reprezentujących różne instytucje związane z gospodarką morską. Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

Czytaj dalej

„Franken” – zagrożenia i stan faktyczny

Urząd Morski w Gdyni prowadzi intensywne działania w celu rozeznania rzeczywistej sytuacji ekologicznej wraku niemieckiego statku z okresu II Wojny Światowej o nazwie „Franken”. Powołany w 2018 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zespół zajmuje się gromadzeniem informacji w tym zakresie. Kolejne spotkanie zespołu powinno odbyć się jeszcze w kwietniu b.r. i jego celem będzie ostateczne sformułowaniem rekomendacji do dalszego postępowania z wrakiem i potencjalnym zagrożeniem dla środowiska morskiego. Wszystkie zebrane do tej pory materiały świadczą o dużo mniejszym, niż pierwotnie przypuszczano zagrożeniu dla środowiska morskiego ze strony tego obiektu.

Czytaj dalej

Uroczyste zatwierdzenie decyzji o unijnym dofinansowaniu dla projektu Urzędu Morskiego w Gdyni pn. „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”

Wręczenie decyzji o dofinansowaniu projektu. Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)

Od prawej: Corina Creţu, Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) fot. Łukasz Kobus

W dniu 2 kwietnia br. Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla kolejnych 9 projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozytywne decyzje w imieniu beneficjentów POIiŚ zostały odebrane w Brukseli z rąk komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Pani Coriny Creţu. W imieniu Urzędu Morskiego w Gdyni, realizującego projekt „Modernizacji układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku” decyzję odebrał Pan Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi, a także Pracownikom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

O projekcie pisaliśmy wcześniej:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=27244
https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Szczegóły dostępne są również w zakładce „PROJEKTY”:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=25442

Czytaj dalej

Spotkanie z potencjalnymi uczestnikami przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”

SAD teren po wycince drzew W poniedziałek 25 marca br. w miejscu planowanej inwestycji odbyło się spotkanie Inwestora z potencjalnymi wykonawcami – firmami zainteresowanymi wzięciem udziału w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”. Uczestniczyło w nim około 20 firm, a jego celem było przede wszystkim umożliwienie obejrzenia terenu inwestycji po zakończeniu wycinki drzew. Spotkanie miało charakter dobrowolny, w jego trakcie była możliwość zadawania pytań obecnym na miejscu przedstawicielom Urzędu, niemniej jednak, ze względu na to, iż była to wizja lokalna, poproszono o przesłanie ich treści drogą elektroniczną. Tak jak w przypadku wcześniejszych pytań, zostaną one zamieszone wraz z odpowiedziami na „Platformie e-usług”, w miejscu gdzie znajduje się cała dokumentacja przetargowa.

Informacja na temat ewentualnego wzrostu kosztu realizacji inwestycji pt. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W związku z licznymi pytaniami, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, iż program wieloletni pt. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zakłada koszt inwestycji na poziomie 880 mln złotych.

Kwota, do jakiej mógłby ewentualnie wzrosnąć koszt budowy kanału, podana w ostatnich dniach mediom przez Panią Annę Stelmaszyk-Świerczyńską, Z-cę Dyrektora ds. Technicznych (1,2-1,3 mld),  wynikała z wieloletniego doświadczenia przy prowadzeniu postępowań przetargowych w zakresie budowli hydrotechnicznych i była wyłącznie szacunkowa. Może ona nie odzwierciedlać ostatecznej wartości inwestycji.

W związku z tym, że szacunki wykonane były kilka lat temu oraz uwzględniając wzrost cen materiałów i sytuację na rynku nie jest wykluczone, że założona kwota ostatecznie ulegnie zmianie. Niemniej jednak, należy podkreślić, iż do czasu otwarcia ofert w pierwszej części przetargu – planowane jest ono na chwilę obecną na połowę kwietnia br., mogą to być wyłącznie szacunki. Brak jest dokładnych wyliczeń, co do możliwego wzrostu kosztów budowy kanału. Przy ostatnich dużych przetargach odnotowaliśmy wzrost cen ofert w stosunku do kosztorysów inwestorskich w różnym stopniu.

Stępka pod drugą jednostkę wielozadaniową

SAD druga stępka pierwszy rząd

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak sobie zażyczyliśmy i jak przewiduje kontrakt – mówił na uroczystości położenia stępki pod drugą jednostkę wielozadaniową, Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. oznakowania nawigacyjnego. Uroczystość odbyła się w czwartek, 7 marca br., w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku. Dwa bliźniacze statki są budowane przez tę stocznię dla Urzędu Morskiego w Szczecinie i Urzędu Morskiego w Gdyni, w ramach realizowanego przez UMS projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Stępkę pod pierwszą jednostkę, która jest aktualnie w fazie składania i montażu kadłuba, położono 29 października ubiegłego roku. Dwa nowoczesne statki zastąpią ponad 35-letnie stawiacze pław: szczecińską „Planetę” i gdyńskiego „Zodiaka”.

Czytaj dalej

”KONSTELACJA” – nowa jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni

SAD Konstelacja w Gdyni W sobotę,  23 lutego 2019 roku specjalistyczna jednostka hydrograficzna Urzędu Morskiego w Gdyni – „Konstelacja” – zacumowała przy Nabrzeżu Prezydenta w pobliżu Skweru Kościuszki w Gdyni. Jednostka jest obecnie w trakcie prób i prac zdawczo-odbiorczych. Została zbudowana w stoczni Työvene OY w Finlandii, w ramach projektu ”Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”, realizowanego ze środków: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych –  link do informacji dot. projektu.

Czytaj dalej