Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

pasażer

21 lutego 2024

Zwolnienie z obowiązku przekazywania danych o pasażerach

19 maja 2017

Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską