Procedury urzędowe

świadectwo

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale pokładowym i świadectwa kucharza okrętowego

18 listopada 2019

Uzyskanie świadectw, dyplomów na jachty komercyjne