IRM

VTS Zatoka Gdańska

Obszar VTS

Obszar działania VTS Zatoka Gdańska wyznaczają zewnętrzne granice obowiązkowego systemu zgłaszania statków ” GDANREP”, określone współrzędnymi geograficznymi (patrz mapka):
a) 54°45,00N 18°32,56E
b) 54°45,00N 19°06,10E
c) 54°36,20N 19°24,20E
d) 54°27,49N 19°38,30E

Mapa morska przedstawiajaca strefy rozgraniczenia ruchu na Zatoce Gdańskiej. Obszar wody w kolozre niebieskim, ląd w kolozre żółtym. strefy rozgraniczenia ruchu w kolorze purpurowym.

VTS Zatoka Gdańska - Strefy rozgraniczenia ruchu (źródło: UM Gdynia)

Służba VTS

Obszar VTS Zatoka Gdańska jest monitorowany przez służbę Centrum VTS.
Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów Służby VTS sprawuje Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.
W skład dyżurnej służby Centrum VTS wchodzi Starszy Operator VTS i dwóch Operatorów VTS. Personel służby Centrum VTS posiada ukończony kurs podstawowy Operatora VTS potwierdzony lokalnymi Świadectwami Operatora VTS Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Służby Centrum VTS Zatoka Gdańska pracują przez całą dobę bez przerwy (H24). Językiem pracy Centrum VTS jest język angielski i polski.
Na obszarze portów i red Gdyni i Gdańska funkcję VTS pełnią służby ruchu właściwego Kapitanatu Portu.

Służba Dyżurna Centrum VTS ZATOKA GDAŃSKA (24/7):

VHF:                      71
Telefon:                 +48 58 355 3610
Tel. komórkowy:  +48 601 991 331
Tel. satelitarny:    +870 772 265 042
Faks:                       +48 58 620 5363; lub +48 58 620 5328;
Email:                     vts@umgdy.gov.pl

Zasady ruchu statków, określone poniżej, obowiązują wszystkie statki w obszarze VTS w każdych warunkach widzialności:

W obszarze VTS ustanowione są Systemy Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska”: (TSS) „WSCHÓD” i (TSS) „ZACHÓD”, przyjęte zgodnie z prawidłem 10 (Trasy żeglugowe) rozdziału V (Bezpieczeństwo żeglugi) Konwencji SOLAS 1974 przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Portu Północnego w Gdańsku i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z systemu rozgraniczenia ruchu “WSCHÓD”.

Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Nowego Portu w Gdańsku i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z części północno-wschodniej i południowo-zachodniej systemu rozgraniczenia ruchu „ZACHÓD”.

Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Gdyni i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z części północno-wschodniej i zachodniej systemu rozgraniczenia ruchu „ZACHÓD”.

Statki zbliżające się do obszaru zwiększonej uwagi i płynące wewnątrz tego obszaru powinny zachowywać szczególną ostrożność i płynąć zgodnie z zalecanym kierunkiem ruchu.

Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Gdyni (port, reda) do Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub w kierunku przeciwnym, powinny płynąć zalecaną trasą przepływu 343° – 163° ustanowioną pomiędzy pławami “GD” i “NP” lub płynąć właściwymi torami kierunkowymi pomiędzy pławami “GD”, “GN” i “NP”.

Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Portu Północnego w Gdańsku do Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub do Gdyni (port, reda) powinny, po zdaniu pilota przy pławie “PP”, płynąć w kierunku północnym. Po minięciu kotwicowiska nr 5 dla zbiornikowców, powinny wykonać zwrot na kurs 314° i sterować w kierunku pławy “GN” wystawionej w obszarze zwiększonej uwagi, wykonać zwrot przy tej pławie i dalej płynąć właściwym torem kierunkowym.

Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub z Gdyni (port, reda) do Portu Północnego w Gdańsku powinny płynąć właściwym torem kierunkowym do obszaru zwiększonej uwagi ustanowionego wokół pławy „GN”, następnie powinny wykonać zwrot na kurs 134° i płynąć zalecaną trasą przepływu w kierunku pławy „ZS”. Po minięciu kotwicowiska nr 5 dla zbiornikowców powinny one zmienić kurs na południe w kierunku pozycji brania pilota oznaczonej pławą “PP”.

Statki na próbach morskich w obszarze VTS powinny unikać wchodzenia w systemy rozgraniczenia ruchu i manewrować w miejscu wskazanym przez służbę VTS.

Ze strefy ruchu przybrzeżnego („inshore traffic zone”) mogą korzystać: statki żaglowe, statki zajęte połowem, statki w drodze do lub z portu lub kotwicowiska w granicach strefy ruchu przybrzeżnego oraz statki o długości mniejszej niż 20 metrów.

Statki zajęte połowem nie powinny przeszkadzać przejściu jakiemukolwiek statkowi idącego torem kierunkowym systemu rozgraniczenia ruchu (MPDM Prawidło 10-i). Statkom zabrania się rozkładania narzędzi połowowych w granicach systemów rozgraniczenia ruchu i w odległości mniejszej niż 150 m od granic systemów rozgraniczenia ruchu, torów wodnych, redy lub kotwicowiska. Wszelkie narzędzia połowowe rozkładane w obszarze VTS muszą być oznaczone w sposób odpowiadający odrębnym przepisom (patrz np. Locja Bałtyku - Wybrzeże Polskie 502).

Statek o ograniczonej zdolności manewrowej, gdy zajęty jest w obrębie systemów rozgraniczenia ruchu pracami hydrograficznymi, badawczymi, podwodnymi, hydrotechnicznymi, pogłębiarskimi, układaniem, obsługą lub podnoszeniem kabli, rurociągów lub oznakowania nawigacyjnego jest zwolniony od przestrzegania powyższych przepisów ruchu w takim stopniu, w jakim jest to konieczne dla wykonywania tych czynności. Statek taki zobowiązany jest do składania dodatkowo odpowiednich meldunków specjalnych (SR) . Szczegóły - patrz Spis Radiostacji Nautycznych - 530.

Jakiekolwiek operacje związane z lądowaniem, manewrowaniem lub startem wodnosamolotów w obszarze VTS mogą odbywać się tylko po uprzednim zezwoleniu ruchu wydanym przez służbę VTS.

Zabrania się jakimkolwiek statkom wchodzić w strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. Okresy zamknięcia stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa ogłasza się w Ostrzeżeniach Nawigacyjnych, nadawanych w serwisie informacyjnym VTS oraz na żądanie użytkowników. Granice stref okresowo zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa publikowane są na mapach morskich oraz w Wiadomościach Żeglarskich.

Niezależnie od powyższych przepisów, w przypadku wystąpienia poważnego wypadku morskiego lub dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi, bezpieczeństwa życia na morzu lub ochrony środowiska, Służba VTS może czasowo zmienić organizację ruchu, określoną w niniejszych przepisach oraz ogłosić dowolną strefę w obszarze VTS jako Strefę Wyłączoną dla Żeglugi.

Każdy statek, który w czasie ogłoszenia Strefy Wyłączonej dla Żeglugi znajdował się w niej i nie jest zaangażowany w akcję związaną z wypadkiem, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić Strefę Wyłączoną dla Żeglugi na żądanie służby VTS.

Wyłączenie akwenu dla żeglugi statków odbywa się poprzez ogłoszenie przez służbę VTS na kanale roboczym VTS (VHF kanał 71) i jeżeli nie określono granic czasowych, obowiązuje aż do odwołania.

Pliki do pobrania

 • 1. IALA VTS Manual 2021 Ed. 8

  • Plik pdf
  • 1.85 Mb
 • 2. IMO MSC.249(83) - VTS Zatoka Gdanska

  • Plik pdf
  • 796.72 Kb
 • Autor wpisu
  Michał Tomczyk
 • Data utworzenia wpisu
  22 listopada 2021
 • Zmodyfikowany
  7 lipca 2022 przez Michał Tomczyk