Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

pilot

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.

17 czerwca 2014

Zwolnienia pilotowe