Procedury urzędowe

Inspektorat Państwa Bandery (FSC)

21 lutego 2024

Zwolnienie z obowiązku przekazywania danych o pasażerach

4 maja 2022

Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)

19 maja 2017

Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską

10 listopada 2016

Certyfikacja statków w zakresie Konwencji MLC

8 października 2014

Ocena stanu technicznego statku

8 października 2014

Nadzór rynku wyposażenia statków i rekreacyjnych jednostek pływających

8 października 2014

Certyfikaty bunkrowe

8 października 2014

Certyfikacja statków w zakresie Kodeksu ISPS

8 października 2014

Uznawanie i nadzorowanie ośrodków szkolących nurków zawodowych

8 października 2014

Legalizacja dzienników okrętowych