Mapy

 • 9 listopada 2021
Mapa obszarów morskich

Portal mapowy

Interaktywne mapy oraz dane przestrzenne Urzędu Morskiego w Gdyni dostępne są za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej SIPAM, pod adresem:

Położenie działki w pasie technicznym, pasie ochronnym, porcie lub przystani morskiej

Aby sprawdzić czy działka ewidencyjna znajduje się w pasie technicznym, pasie ochronnym, porcie lub przystani morskiej należy skorzystać z rządowego geoportalu dostępnego pod linkiem https://www.geoportal.gov.pl/

Należy przejść ze strony głównej do geoportalu krajowego - interaktywnej mapy.

W drzewie warstw znajdującym się z prawej strony okna mapy należy zaznaczyć kategorię Dane innych instytucji i ją rozwinąć.

Następnie należy zaznaczyć System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej i go rozwinąć.

Następnie należy wybrać warstwy:

 • linia brzegu;
 • przystań morska;
 • port morski;
 • granica pasa technicznego;
 • granica pasa ochronnego.

Uwaga: Zaleca się wyłączenie wszystkich pozostałych warstw za wyjątkiem ewidencji gruntów i budynków i ortofotomapy.

Następnie okno mapy należy przybliżyć do interesującej Państwa działki. Ewentualnie można skorzystać z narzędzia do wyszukiwania działek, jeśli jej lokalizacja nie jest Państwu znana. Należy wtedy podać identyfikator działki.

Jeśli wskazana działka znajduje się pomiędzy:

 • linią brzegu (czarna linia ciągła) a granicą pasa technicznego (różowa linia przerywana – linia – kwadrat – linia) to działka ta znajduje się w obszarze pasa technicznego;
 • granicą pasa technicznego (różowa linia przerywana – linia – kwadrat – linia) a granicą pasa ochronnego (różowa linia przerywana – linia – kółko – linia) to działka ta znajduje się w obszarze pasa ochronnego;
 • jeśli działkę przecina granica pasa technicznego bądź pasa ochronnego to znajduje się ona częściowo odpowiednio w pasie technicznym bądź w pasie ochronnym bądź w obu jednocześnie.

Uwaga:

Z obszaru pasa technicznego i ochronnego wyłączone są porty i przystanie morskie. Oznacza to, że działki nie mogę znajdować się jednocześnie w porcie lub przystani morskiej i w pasie technicznym. Wyjątkiem są sytuacje, w których działka znajduje się na granicy portu i pasa technicznego. Porty i przystanie morskie oznaczone są kolorem niebieskim jako obszary.

Dane GIS/CAD

Dane przestrzenne obszarów morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmują m.in:

 • Granice portów morskich
 • Granice przystani morskich
 • Granice nadbrzeżnego pasa technicznego
 • Granice nadbrzeżnego pasa ochronnego
 • Kilometraż wybrzeża morskiego
 • Numerację wejść na plażę

Dane zostały zapisane w formatach ESRI ShapeFile oraz GML i dostępne są do pobrania na SIPAM:

Monitoring wybrzeża

Ortofotomapy oraz numeryczny model terenu (NMT) pozyskany w ramach monitoringu wybrzeża morskiego również jest udostępniany:

 • Autor wpisu
  Weronika Komosińska
 • Data utworzenia wpisu
  9 listopada 2021
 • Zmodyfikowany
  1 lipca 2022 przez admin