Procedury urzędowe

Certyfikacja statków w zakresie Konwencji MLC

 • Tytuł procedury
  Certyfikacja statków w zakresie Konwencji MLC
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek o wydanie Morskiego Certyfikatu Pracy (CMLC) i/lub Deklaracji Zgodności część 1/2 (DMLC part 1/2)
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1353, ze zmianami)

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Zgodnie z art. 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery FSC

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Biuro Podawcze
  tel. 58 355 33 11

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji – zgodnie z art. 127 k.p.a.

 • Podstawa prawna
  1. Konwencja MLC 2006 (Dz. U. z 2013 r., poz. 845)
  2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2020 r., poz. 1353, ze zmianami)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o wydanie Morskiego Certyfikatu Pracy (CMLC) i/lub Deklaracji Zgodności część 1/2 (DMLC part 1/2)

  • Plik doc
  • 221.00 Kb