Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

wraki

16 września 2014

Pozwolenie na przeszukiwanie wraku statku lub jego pozostałości