Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

praca podwodna

16 września 2014

Zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach

16 września 2014

Zezwolenie na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich

15 września 2014

Uzyskanie dyplomu nurka, kierownika prac podwodnych i świadectwa operatora systemów nurkowych.