Procedury urzędowe

prace podwodne

16 września 2014

Zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach

16 września 2014

Zezwolenie na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich

15 września 2014

Uzyskanie dyplomu nurka, kierownika prac podwodnych i świadectwa operatora systemów nurkowych.