Procedury urzędowe

bezpieczeństwo

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych

8 października 2014

Ocena stanu technicznego statku

8 września 2014

Zatwierdzanie planów bezpieczeństwa