Procedury urzędowe

bezpieczeństwo

21 lutego 2024

Zwolnienie z obowiązku przekazywania danych o pasażerach

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych

8 października 2014

Ocena stanu technicznego statku

8 września 2014

Zatwierdzanie planów bezpieczeństwa