Procedury urzędowe

certyfikat

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych

10 listopada 2016

Certyfikacja statków w zakresie Konwencji MLC

8 października 2014

Certyfikaty bunkrowe

8 października 2014

Certyfikacja statków w zakresie Kodeksu ISPS

7 października 2014

Certyfikacja i nadzór nad stacjami atestującymi sprzęt statkowy

7 października 2014

Certyfikacja armatora i statku w zakresie Systemu zarządzania bezpieczeństwem (ISM)