Procedury urzędowe

Ocena stanu technicznego statku

 • Tytuł procedury
  Ocena stanu technicznego statku
 • Wymagane dokumenty
  1. Zgłoszenie,
  2. Oświadczenie.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U. 2020, poz. 680)

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  w trybie art. 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Karolina Zalach – biuro podawcze
  tel.: 58 355 33 26
  e-mail: karolina.zalach@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U. 2020, poz. 680)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie oceny stanu technicznego statku przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego (Dz. U. 2015, poz. 51)

Pliki do pobrania

 • 1. Zgłoszenie statku do oceny stanu technicznego

  • Plik doc
  • 214.50 Kb
 • 2. Oświadczenie

  • Plik doc
  • 32.50 Kb