Procedury urzędowe

zezwolenia

16 września 2014

Pozwolenie na przeszukiwanie wraku statku lub jego pozostałości

16 września 2014

Zezwolenie na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach

16 września 2014

Zezwolenie na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich