Procedury urzędowe

dyplom

27 listopada 2019

Odnowienie ważności dyplomu oficerskiego

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.

18 listopada 2019

Uzyskanie świadectw, dyplomów na jachty komercyjne

15 września 2014

Uzyskanie dyplomu nurka, kierownika prac podwodnych i świadectwa operatora systemów nurkowych.

9 września 2014

Przedłużenie ważności dyplomu nurka