Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego

3 czerwca 2020

Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych