Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

rejestracja

6 października 2014

Rejestracja/wyrejestrowanie/zgłoszenie zmiany statku w eksploatacji/statku w budowie