Procedury urzędowe

dokumenty

21 lutego 2024

Zwolnienie z obowiązku przekazywania danych o pasażerach

3 czerwca 2020

Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych

27 listopada 2019

Uzyskanie książeczki żeglarskiej

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale pokładowym i świadectwa kucharza okrętowego

27 listopada 2019

Odnowienie ważności dyplomu oficerskiego

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym