Procedury urzędowe

19 lipca 2022

Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale maszynowym

4 maja 2022

Wytyczne dotyczące ważenia kontenerów (VGM)

3 czerwca 2020

Decyzja Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o ustaleniu linii brzegu dla morskich wód wewnętrznych

27 listopada 2019

Uzyskanie książeczki żeglarskiej

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.