Procedury urzędowe

Nadzór rynku wyposażenia statków i rekreacyjnych jednostek pływających

 • Tytuł procedury
  Nadzór rynku wyposażenia statków i rekreacyjnych jednostek pływających
 • Wymagane dokumenty

  Brak

 • Opłaty administracyjne

  Brak

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  w trybie art. 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Aleksandra Czech – biuro podawcze
  tel. (58) 355 33 32
  e-mail: aleksandra.czech@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 457 ze zmianami);
  2. ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1854 );
  3. ustawa z dnia 2grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim (t.j. Dz.U. 2019, poz. 955);
  4. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1157 z dnia 4 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy PEiR 2014/90/UE w odniesieniu do wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm badań dla wyposażenie morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE ) 2021/1158; – tekst rozporządzenia w zakładce formularze
  5. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/414 z dnia 9 stycznia 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE odnośnie do wskazania określonych elementów wyposażenia morskiego, w przypadku których można korzystać z oznakowania elektronicznego
  6. rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807)
 • Inne informacje

  Wykaz jednostek notyfikowanych uprawnionych do przeprowadzania certyfikacji rekreacyjnych jednostek pływających przedstawia poniższy link:

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=153461

  Wykaz jednostek notyfikowanych uprawnionych do przeprowadzania certyfikacji wyposażenia morskiego przedstawia poniższy link:

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=153701

   

   

   

   

Pliki do pobrania

 • 1. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

  • Plik pdf
  • 571.22 Kb
 • 2. Ustawa o wyposażeniu morskim

  • Plik pdf
  • 529.47 Kb
 • 3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE 2022/1157 z 4 lipca 2022 r.

  • Plik pdf
  • 4.45 Mb
 • 4. Rozporządzenie w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych

  • Plik pdf
  • 1.43 Mb
 • Autor wpisu
  Paulina Pieprzowska
 • Data utworzenia wpisu
  8 października 2014
 • Zmodyfikowany
  13 września 2022 przez Mariusz Hanuszewicz