Procedury urzędowe

Elektroniczna weryfikacja dokumentów

 • Tytuł procedury
  Elektroniczna weryfikacja dokumentów
 • Wymagane dokumenty

  Wniosek o potwierdzenie autentyczności wydanych dokumentów kwalifikacyjnych powinien zawierać:

  • imię nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • nazwę dyplomu,
  • nr dyplomu.

  Uwaga!

  Autentyczność wydanych dokumentów kwalifikacyjnych potwierdza się w postaci elektronicznej na wniosek właściwych organów administracji morskiej innych państw, armatorów bądź ich przedstawicieli.
  Urząd Morski w Gdyni informuje, że został uruchomiony system weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy. System ten jest przeznaczony tylko dla uprawnionych użytkowników ( przedstawicieli właściwych organów administracji morskiej innych państw oraz armatorów lub ich przedstawicieli).

  Osoby prywatne nie mogą korzystać z systemu.

  System jest dostępny pod adresem : https://centrum.phics.gov.pl/umverifi/

 • Opłaty administracyjne

  Opłatę za weryfikację dokumentów kwalifikacyjnych można dokonywać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

  Urząd Morski w Gdyni.
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP o/Gdańsk – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłaty za weryfikację dokumentów kwalifikacyjnych określone zostały w załączniku do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  Wydział Dokumentów Marynarskich
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Email: certyfikaty@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  16 października 2014
 • Zmodyfikowany
  22 czerwca 2022 przez Magdalena Gajewska