Procedury urzędowe

Wydział Dokumentów Marynarskich

19 lipca 2022

Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale maszynowym

27 listopada 2019

Uzyskanie książeczki żeglarskiej

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale pokładowym i świadectwa kucharza okrętowego

27 listopada 2019

Odnowienie ważności dyplomu oficerskiego

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.