Nabór

Wolne stanowiska

1 grudnia 2022

robotnik specjalista (IOWL)

1 grudnia 2022

specjalista do spraw szkoleń w Wydziale Spraw Pracowniczych

Wyniki naboru

28 listopada 2022

dozorca (OIN) – ogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

14 listopada 2022

starszy robotnik w Wydziale Technicznym (Oddział Techniczny we Władysławowie)

4 listopada 2022

starszy robotnik w Wydziale Technicznym (Oddział Techniczny w Elblągu)

4 listopada 2022

specjalista ds. inspekcji państwa bandery (FSC)