Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Nabór

Wyniki naboru

18 marca 2024

robotnik specjalista (elektryk) w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego – w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

15 marca 2024

oficer elektryk okrętowy w Wydziale Usług Remontowych Taboru Pływającego

15 marca 2024

monter znaków nawigacyjnych w Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu