Procedury urzędowe

piloci

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.

17 czerwca 2014

Zwolnienia pilotowe