Procedury urzędowe

pośrednictwo

9 listopada 2015

Przeprowadzenie audytu w celu uzyskania/ odnowienie dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach