Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Kapitanat Portu Gdynia

21 maja 2015

Zgłaszanie oraz uzyskiwanie zgody i warunków na wejście do portu i obsługę ładunków niebezpiecznych.

17 czerwca 2014

Zwolnienia pilotowe

17 czerwca 2014

Zwolnienia holownicze

17 czerwca 2014

Zgłoszenia wyjścia z portu na płetwonurkowanie.