Procedury urzędowe

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomów oficerskich w dziale pokładowym

27 listopada 2019

Uzyskanie dyplomu pilota morskiego, uprawnienia pilotowego, karty identyfikacyjnej pilota pełnomorskiego.

18 listopada 2019

Uzyskanie świadectw, dyplomów na jachty komercyjne

19 maja 2017

Skargi w sprawie naruszenia praw pasażerów podróżujących drogą morską

10 listopada 2016

Certyfikacja statków w zakresie Konwencji MLC

22 maja 2015

Procedura nadzoru nad systemem odbioru odpadów w portach i przystaniach morskich.

21 maja 2015

Zgłaszanie oraz uzyskiwanie zgody i warunków na wejście do portu i obsługę ładunków niebezpiecznych.