Procedury urzędowe

marynarze

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw młodszego: marynarza, motorzysty, kucharza, rybaka.

27 listopada 2019

Uzyskanie świadectw marynarskich w dziale pokładowym i świadectwa kucharza okrętowego

9 listopada 2015

Przeprowadzenie audytu w celu uzyskania/ odnowienie dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach