Procedury urzędowe

statki

10 listopada 2016

Certyfikacja statków w zakresie Konwencji MLC

8 października 2014

Ocena stanu technicznego statku

8 października 2014

Certyfikacja statków w zakresie Kodeksu ISPS

7 października 2014

Zatwierdzanie/wykreślenie nazwy statku morskiego

7 października 2014

Inspekcje statków

6 października 2014

Rejestracja/wyrejestrowanie/zgłoszenie zmiany statku w eksploatacji/statku w budowie