Informacja dla obywateli Ukrainy

 • 6 czerwca 2022

Uzyskiwanie polskich dyplomów, świadectw i książeczek żeglarskich przez ukraińskich marynarzy.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uzyskania polskich dyplomów, świadectw i książeczek żeglarskich przez ukraińskich marynarzy, przedstawiamy poniższe informacje:

Zgodnie z informacjami Rządu Ukrainy ukraińskie dokumenty kwalifikacyjne zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. Oficjalne stanowisko zostało opisane w:
 • Circular Letter No.4232-Add.19
Wymiana ukraińskich dokumentów marynarzy na polskie odpowiedniki.

Nie ma możliwości wymiany ukraińskich dyplomów, świadectw i książeczek żeglarskich na dokumenty polskie.

Uzyskanie polskiej książeczki żeglarskiej przez obywatela Ukrainy.

Polską książeczkę żeglarską może otrzymać obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa/ mieszka w Polsce. Książeczka żeglarska jest wydawana na 5 lat. Wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej trzeba złożyć osobiście w urzędzie morskim (biura znajdują się w Szczecinie, Słupsku i Gdyni) lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP (na podstawie nadanego numeru PESEL można założyć profil zaufany i złożyć wniosek elektronicznie. Szczegóły dotyczące profilu zaufanego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Książeczkę żeglarską odbiera się osobiście lub do obioru można upoważnić inna osobę – wymagane jest upoważnienie notarialne. Opłata za wydanie książeczki wynosi 200 zł. Czas oczekiwania na książeczkę wynosi 30 dni.

Dokumenty wymagane do uzyskania książeczki żeglarskiej:

 1. wniosek o wydanie książeczki (plik do pobrania poniżej),
 2. paszport (do wglądu),
 3. aktualne zdjęcie paszportowe, wykonane w ostatnich 6 miesiącach,
 4. świadectwa przeszkoleń podstawowych w zakresie bezpieczeństwa (akceptujemy ukraińskie świadectwa przeszkoleń)
 5. kopie dokumentów potwierdzających legalność pobytu wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. dowód wniesienia opłaty za wydanie książeczki żeglarskiej w wysokości 200 zł.

Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

NBP O GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000
(w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)
IBAN PL 92101011400065782231000000 BIC/SWIFT COD:NBPLPLPW

Na końcu znajdują się linki do przydatnych informacji oraz wzory formularzy.

Uzyskanie polskiego świadectwa zdrowia dla marynarzy przez obywatela Ukrainy.

Każdy marynarz może otrzymać polskie świadectwo zdrowia, jeśli spełnia wymogi zdrowotne.

Odnawianie ukraińskich świadectw z przeszkoleń.

Ukraińskiego, terminowego świadectwa przeszkolenia nie można odnowić w Polsce na podstawie skróconego szkolenia uaktualniającego. Polskie świadectwo można uzyskać na podstawie pełnego szkolenia (większość pełnych szkoleń trwa 2-4 dni). Niektóre ośrodki szkoleniowe oferują szkolenia w języku angielskim, pozostałe – w polskim.

Na końcu zamieszczony został link do listy ośrodków szkoleniowych.

Uzyskanie świadectw przeszkoleń stopnia wyższego przez marynarzy posiadających ukraińskie świadectwa stopnia podstawowego.

Marynarz, który posiada ważne ukraińskie świadectwo przeszkolenia stopnia podstawowego (np. elementarnej pomocy medycznej), może ubiegać się o polskie świadectwo stopnia wyższego (np. pierwszej pomocy medycznej). W takich przypadkach ukraińskie, podstawowe świadectwo jest akceptowane i można przystąpić do szkolenia stopnia wyższego w ośrodku szkoleniowym. Lista ośrodków szkoleniowych znajduje się poniżej w załączeniu.

Odnawianie ukraińskich dyplomów w Polsce.

Odnowienie ukraińskiego dyplomu w Polsce nie jest możliwe.

Ubieganie się o polskie dyplomy i świadectwa kwalifikacji przez ukraińskich marynarzy

Ukraińscy marynarze, którzy posiadają świadectwa kwalifikacyjne albo dyplomy, mogą podwyższać swoje kwalifikacje w Polsce. W takim przypadku trzeba:

 1. posiadać co najmniej wykształcenie średnie – w odniesieniu do oficerów, lub wykształcenie podstawowe – w odniesieniu do marynarzy (potrzebne będzie świadectwo/ dyplom oraz tłumaczenie na język polski lub angielski),
 2. mieć ukończone 18 lat,
 3. ukończyć odpowiednie szkolenie w polskim ośrodku szkoleniowym dla marynarzy (np. na poziomie operacyjnym albo zarządzania – w zależności od dyplomu). Niektóre ośrodki prowadzą szkolenia w języku angielskim, większość w języku polskim.
 4. zdać odpowiedni egzamin przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną (egzaminy odbywają się w języku polskim, można też zdawać w języku angielskim),
 5. posiadać wymaganą praktykę pływania (akceptujemy wpisy w ukraińskiej książeczce żeglarskiej oraz zaświadczenia wydane przez kapitana lub armatora, a w razie wątpliwości co do wpisu możemy poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, np. dodatkowe zaświadczenia od armatora albo agencji załogowej, kopię certyfikatu rejestracyjnego statku),
 6. posiadać ważne świadectwo zdrowia dla marynarzy.

W załączeniu poniżej znajduje się lista ośrodków szkoleniowych dla oficerów. Kurs na poziomie operacyjnym trwa ok. 6 miesięcy, na poziomie zarządzania ok. 5 miesięcy.

Uzyskanie polskiego dyplomu kapitana lub starszego mechanika.

Ukraińscy marynarze, którzy posiadają dyplomy na poziomie zarządzania (starszego oficera lub II mechanika), albo kapitana lub starszego mechanika, mogą ubiegać się o polskie dyplomy kapitana lub starszego mechanika. W takim przypadku trzeba:

 1. posiadać co najmniej średnie wykształcenie (potrzebne będzie świadectwo/ dyplom oraz tłumaczenie na język polski lub angielski),
 2. ukończyć szkolenie na poziomie zarządzania w polskim ośrodku szkoleniowym (nawet, jeśli marynarz ukończył takie szkolenie w Ukrainie),
 3. zdać dwa egzaminy przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną – na poziomie zarządzania oraz egzamin dla kapitanów/ starszych mechaników.
 4. posiadać wymaganą praktykę pływania jako starszy oficer lub II mechanik (akceptujemy wpisy w ukraińskiej książeczce żeglarskiej oraz zaświadczenia wydane przez kapitana lub armatora). Wymagana jest praktyka na statkach powyżej 3000 GT/ 3000 kW w żegludze międzynarodowej,
 5. posiadać ważne świadectwo zdrowia dla marynarzy.
Uzyskanie polskiego dyplomu oficera wachtowego/ oficera mechanika wachtowego po ukończeniu ukraińskiej uczelni morskiej.

Absolwent ukraińskiej akademii morskiej nie może w Polsce rozliczyć swojej książki praktyk i otrzymać polskiego dyplomu oficera na podstawie 12 miesięcy praktyki pływania, ponieważ Polska nie nadzoruje ukraińskich szkół morskich ani praktyk pływania studentów na Ukrainie.
W sprawie kontynuacji/ rozpoczęcia nauki w polskich uczelniach morskich trzeba kontaktować się bezpośrednio z uczelnią.

GMDSS

Sprawy wydawania i odnawiania świadectw GMDSS prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej. Kontakt do Delegatury UKE w Gdyni: tel. 0586247716, e-mail: ske.gdynia@uke.gov.pl

Przydatne adresy i formularze

Dane kontaktowe Urzędu Morskiego w Gdyni:

Urząd Morski w Gdyni

Wydział Dokumentów Marynarskich,
Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. +48 355 3360, 355 3373
e-mail: wdm.gdynia@umgdy.gov.pl

Wniosek o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej składa się osobiście w biurze podawczym od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.00 – stanowisko B.

Nr konta do opłat za wydanie dokumentów: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, NBP O GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

IBAN PL 92101011400065782231000000 BIC/SWIFT COD:NBPLPLPW

Formularze: w załączeniu poniżej.
Ośrodki, które prowadzą szkolenia dla oficerów na poziomie operacyjnym i zarządzania:
 1. Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
  Morska 83 budynek A,81-222 Gdynia
  e-mail: sdk@umg.edu.pl, sdkmech@umg.edu.pl
  (ośrodek prowadzi szkolenia również w jęz. angielskim)
 2. Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.
  Polska 13A, 81-339 Gdynia
  e-mail: szkola@morska.edu.pl
  (ośrodek prowadzi szkolenia również w jęz. angielskim)
 3. Ośrodek Szkoleniowy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
  e-mail: osamw@amw.gdynia.pl
 4. Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Akademii Morskiej w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2,70-500 Szczecin
  e-mail: sdko@am.szczecin.pl
 5. Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu , akademia Morska w Szczecinie
  Mazowiecka 31-32, 78-100 Kołobrzeg,
  e-mail: mosk@am.szczecin.pl
Polskie uczelnie kształcące zgodnie z STCW
 1. Uniwersytet Morski w Gdyni
  Morska 81-87, 81-225 Gdynia
  strona internetowa: www.umg.edu.pl
 2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
  strona internetowa: www.amw.gdynia.pl
 3. Akademia Morska w Szczecinie
  Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
  strona internetowa: www.am.szczecin.pl
Egzaminy dla Marynarzy

Egzaminy dla marynarzy są prowadzone przez Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną.
Sekretariaty Komisji mieszczą się w Szczecinie i Gdyni:

 • Sekretariat CMKE w Urzędzie Morskim w Gdyni,
  Bernarda Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
  pokój 131, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
  tel.: 058 355 33 35,
  e-mail: cmkegdynia@mi.gov.pl
 • Sekretariat CMKE w Urzędzie Morskim w Szczecinie,
  budynek Kapitanatu Portu Szczecin,
  Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin
  pokój 101, godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
  tel.: 091 440 35 55,
  e-mail: cmkeszczecin@mi.gov.pl

Harmonogram egzaminów, przydatne materiały, bank pytań i niezbędne informacje są dostępne na stronie: www.gov.pl/web/infrastruktura/cmke

Pliki do pobrania

 • 1. Circular Letter No.4232-Add.19 - Communication From The Government Of Ukraine (Secretariat)

  • Plik pdf
  • 1.03 Mb
 • 2. Training centers

  • Plik pdf
  • 137.80 Kb
 • 3. Seaman’s book aplication form

  • Plik pdf
  • 137.36 Kb
 • 4. Sea service form

  • Plik doc
  • 66.50 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  6 czerwca 2022
 • Zmodyfikowany
  23 stycznia 2024 przez Magdalena Gajewska