Procedury urzędowe

Uzyskanie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych

 • Tytuł procedury
  Odnowienie / wymiana świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i dodatkowych świadectw specjalistycznych
 • Wymagane dokumenty

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek,
  2. zdjęcie (w zależności od rodzaju świadectw),
  3. wyciąg pływania (w zależności od rodzaju świadectw),
  4. dowód wniesienia opłaty

  Szczegółowe informacje dotyczące wymiany/odnowienia znajdują się w tabeli (patrz FORMULARZE )

  W przypadku wymiany dokumentu z powodu zmiany danych osobowych dodatkowo należy przedłożyć do wglądu oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa lub decyzji właściwego organu o zmianie imienia lub nazwiska.

   

   

 • Opłaty administracyjne

  Świadectwo przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego – 20 zł

  Duplikat I świadectwa z przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego – 30 zł

  Duplikat II świadectwa z przeszkolenia dodatkowego i specjalistycznego – 40 zł

  Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

  NBP O GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Opłata wniesiona za pośrednictwem internetowych kont bankowych jest honorowana jedynie w przypadku, gdy zawiera stwierdzenie przez bank, że jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

 • Opłata skarbowa

  Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł

  Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł

  Wymagane płatności należy dokonywać przelewem na poniższy nr konta:

  PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065 (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej

 • Termin i sposób załatwienia

  Wniosek zostaje rozpatrzony w terminie określonym w art. 35 k.p.a., nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni

  Wydział Dokumentów Marynarskich

  81-338  Gdynia

  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni, 81-338 Gdynia, ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  BIURO PODAWCZE

  poniedziałek – piątek 8.30- 14.00 (przerwa od 11.00 do 11.15)

  wnioski na wydanie lub odnowienie świadectw przeszkoleń można realizować tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP (ePuap:/UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP)

   

   

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
  3. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

Pliki do pobrania

 • 1. Podanie o przyznanie / wymianę /odnowienie / duplikat: świadectw w zakresie bezpieczeństwa i świadectw specjalistycznych( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 89.50 Kb
 • 2. wyciąg pływania ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 72.50 Kb
 • 3. Upoważnienie do odbioru dokumentów

  • Plik doc
  • 31.00 Kb
 • 4. Zasady wymiany / odnowienia świadectw specjalistycznych

  • Plik pdf
  • 302.52 Kb
 • 5. Informacja dotycząca szkolenia w zakresie ochrony statku na 3 poziomach

  • Plik pdf
  • 594.38 Kb
 • 6. Oświadczenie

  • Plik pdf
  • 142.06 Kb
 • 7. wniosek na przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem

  • Plik doc
  • 28.50 Kb
 • 8. Lista ośrodków szkoleniowych uznanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

  • Plik pdf
  • 137.80 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  27 listopada 2019
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska