Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Potwierdzenie wyciągu pływania do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE) oraz innych instytucji

 • Tytuł procedury
  Potwierdzenie wyciągu pływania do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej (CMKE) oraz innych instytucji
 • Wymagane dokumenty

  Książeczka żeglarska

 • Opłaty administracyjne

  Opłatę należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  NBP O GDAŃSK – 92 1010 1140 0065 7822 3100 0000

  ( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )

  Opłata za potwierdzenie wyciągu pływania dla innych instytucji – opłata stała 10 zł

  Uwaga! Opłata nie dotyczy wyciągów pływania potwierdzanych do:

  • Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
  • wydania świadectw marynarskich lub wydania/odnowienia dyplomów oficerskich w Urzędzie Morskim
  • odnowienia świadectw specjalistycznych praktyką pływania w Urzędzie Morskim
 • Opłata skarbowa

  Opłaty dokonuje się wyłącznie w nw. przypadkach:

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika – 17 zł
  2. Poświadczenie zgodności duplikatu ,odpisu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe – od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł.

  Opłatę skarbową należy dokonać w przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

  PKO BPSA 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
  ( w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy )

 • Termin i sposób załatwienia

  Niezwłoczne załatwienie sprawy.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia
  ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

  Biuro podawcze
  poniedziałek – piątek w godz. 8.30 – 14.00 (przerwa 11.00-11.15)

 • Tryb odwoławczy

  Brak.

 • Podstawa prawna

  Brak.

 • Inne informacje

  Wyciąg pływania potwierdzany jest wyłącznie na podstawie zapisów w książeczce żeglarskiej.
  Druk wyciągu pływania należy wypełniać w sposób czytelny, drukowanymi literami, cyframi arabskimi, bez używania odnośników.
  Druk wyciągu pływania należy drukować obustronnie na jednej kartce.

  Uwaga!
  Wyciągi pływania do wydania świadectw marynarskich lub wydania/odnowienia dyplomów oficerskich potwierdzane są bezpośrednio przy składaniu wniosku w powyższej sprawie.
  Wyciągi pływania do odnowienia świadectw specjalistycznych potwierdzane są bezpośrednio przy składaniu wniosku w powyższej sprawie.

Pliki do pobrania

 • 1. Wyciąg pływania ( należy drukować obustronnie na jednej kartce )

  • Plik doc
  • 72.50 Kb
 • 2. Wniosek o potwierdzenie wyciągu dla zewnętrznych instytucji, cmke

  • Plik doc
  • 28.00 Kb
 • Autor wpisu
  Magdalena Gajewska
 • Data utworzenia wpisu
  6 grudnia 2019
 • Zmodyfikowany
  4 września 2023 przez Magdalena Gajewska