Procedury urzędowe

Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego funkcjonowania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków lub niepoinformowania przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską o tym fakcie kapitana statku

 • Tytuł procedury
  Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego funkcjonowania portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków lub niepoinformowania przez podmiot zarządzający portem lub przystanią morską o tym fakcie kapitana statku
 • Data publikacji procedury
  29/03/2023
 • Wymagane dokumenty

  Nieprawidłowości należy zgłosić do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, właściwego ze względu na położenie portu lub przystani morskiej, za pomocą formularza Międzynarodowej Organizacji Morskiej, sygnatura: MEPC.1/Circ.834/Rev.1 Appendix I.

 • Opłaty administracyjne

  Brak

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  Stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Kancelaria Ogólna Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
  lub
  Skrytka ESP: /UrzadMorskiGdynia/SkrytkaESP
  lub
  E-mail: umgdy@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków.

 • Inne informacje
 • Autor wpisu
  Jarosław Bomba
 • Data utworzenia wpisu
  29 marca 2023
 • Zmodyfikowany
  29 marca 2023 przez Jarosław Bomba