Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Procedury urzędowe

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej i Promocji

9 listopada 2015

Przeprowadzenie audytu w celu uzyskania/ odnowienie dokumentu uprawniającego do kierowania marynarzy do pracy na statkach