Procedury urzędowe

Certyfikacja i nadzór nad stacjami atestującymi sprzęt statkowy

 • Tytuł procedury
  Certyfikacja i nadzór nad stacjami atestującymi sprzęt statkowy
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2020, poz. 680)
  Wydanie świadectwa uznania – 1350 PLN
  Potwierdzenie świadectwa uznania – 650 PLN
  Rozszerzenie działalności, za każdą dodatkową usługę atestacji – 550 PLN

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  W trybie art. 35 k.p.a

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Paulina Pieprzowska – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 31
  fsc@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 680)
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie stacji atestacji urządzeń i wyposażenia statku (Dz. U. poz. 296)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o uznanie stacji atestacji

  • Plik doc
  • 39.50 Kb
 • 2. Wykaz stacji atestacji

  • Plik docx
  • 34.11 Kb
 • Autor wpisu
  Paulina Pieprzowska
 • Data utworzenia wpisu
  7 października 2014
 • Zmodyfikowany
  24 sierpnia 2022 przez Mariusz Hanuszewicz