Procedury urzędowe

Certyfikacja armatora i statku w zakresie Systemu zarządzania bezpieczeństwem (ISM)

 • Tytuł procedury
  Certyfikacja armatora i statku w zakresie Systemu zarządzania bezpieczeństwem (ISM)
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek zgłoszenia audytu.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1452 ze zmianami)

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Brak.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Ryszard Wróbel – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 21
  e-mail: ryszard.wrobel@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  brak

 • Podstawa prawna
  1. rozporządzenie (WE) Nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95 (Dz.Urz. Unii Europejskiej L 64/1 4.3.2006) ze zmianami
  2. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2020, poz. 680)
  3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. 2015, poz. 48)
  4. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 09.01.2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego (Dz .U. 2020, poz. 153)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek - zgłoszenie audytu

  • Plik pdf
  • 130.97 Kb