Procedury urzędowe

Zatwierdzanie/wykreślenie nazwy statku morskiego

 • Tytuł procedury
  Zatwierdzanie/wykreślenie nazwy statku morskiego
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • Opłaty administracyjne

  Brak

 • Opłata skarbowa

  Od decyzji o zatwierdzeniu/wykreśleniu nazwy statku morskiego należy uiścić opłatę skarbową w wysokości – 10 zł, zgodnie z Załącznikiem (Część I., poz. 53) do ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000)
  Opłaty skarbowej należy dokonać w dniu składania dokumentów przelewem na konto Urzędu Miasta Gdyni

  Urząd Miasta Gdynia al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

  Bank PKO BP 73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
  (w tytule wpłaty należy wpisać kwotę opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

 • Termin i sposób załatwienia

  W trybie art. 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inpektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Karolina Zalach – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 26
  e-mail: karolina_zalach@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego ds. gospodarki morskiej za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks Morski (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2175 ze zmianami),
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietna 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego (Dz. U. Nr 118, poz. 1237)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o zatwierdzenie / wykreślenie nazwy

  • Plik doc
  • 42.50 Kb
 • 2. Indeks nazw statków

  • Plik docx
  • 61.52 Kb
 • Autor wpisu
  Paulina Pieprzowska
 • Data utworzenia wpisu
  7 października 2014
 • Zmodyfikowany
  15 grudnia 2022 przez Mariusz Hanuszewicz