Procedury urzędowe

Inspekcje statków

 • Tytuł procedury
  Inspekcje statków
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek / zgłoszenie.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 680)

 • Opłata skarbowa

  Brak

 • Termin i sposób załatwienia

  Brak

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery (FSC)

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Marta Łęczyńska – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 11
  e-mail: fsc@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 680)
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie inspekcji i audytów statku morskiego (Dz. U. 2020, poz. 153)
  3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1557)
  4. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego (Dz. U 2016, poz. 1407)

Pliki do pobrania

 • 1. Zgłoszenie statku konwencyjnego do inspekcji

  • Plik doc
  • 243.50 Kb
 • 2. Zgłoszenie statku niekonwencyjnego do inspekcji

  • Plik doc
  • 236.50 Kb
 • 3. Zgłoszenie statku udającego się w podróż jednorazową / podróż próbną do inspekcji

  • Plik doc
  • 226.50 Kb
 • 4. Zgłoszenie jachtu do inspekcji

  • Plik doc
  • 227.50 Kb
 • 5. Wniosek o wydanie certyfikatu odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

  • Plik doc
  • 48.00 Kb