Procedury urzędowe

Zatwierdzanie planów bezpieczeństwa

 • Tytuł procedury
  Zatwierdzanie planów bezpieczeństwa
 • Wymagane dokumenty
  1. Wniosek.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U 2020, poz. 680)

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  W trybie art. 35 k.p.a.

 • Jednostka odpowiedzialna

  Urząd Morski w Gdyni
  Inspektorat Państwa Bandery

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Wiktor Koszałkowski – biuro podawcze
  tel. 58 355 33 14
  e-mail: koszalkowski@umgdy.gov.pl

 • Tryb odwoławczy

  Brak.

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t.j. Dz. U. 2020 poz. 680)
  2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U.2015, poz. 48, ze zmianami)

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o zatwierdzenie planu.

  • Plik doc
  • 32.50 Kb