Procedury urzędowe

Zwolnienia holownicze

 • Tytuł procedury
  Zwolnienia holownicze
 • Wymagane dokumenty
  1. Podanie
  2. Wniosek kapitana statku

  Podanie powinno zawierać (min):

  • nazwę statku, numer IMO, banderę, rodzaj statku, długość całkowitą, szerokość, zanurzenie, BRT, moc maszyn głównych, ilość i rozmieszczenie oraz moc steru(ów) strumieniowych,
  • określenie czy maszyny główne oraz stery strumieniowe są sprawne i ich działanie nie budzi zastrzeżeń,
  • określenie trasy manewrów z których statek ubiega się o zwolnienie z holownika np. wejście do portu/ wyjście z portu/ przeholowanie (podać nabrzeża),
  • określenie płatnika faktury (nazwa, adres, NIP),
  • ETA/ETD,
  • informacja o ładunkach niebezpiecznych (nazwa, numer UN oraz ilość),
  • wszelkie inne istotne informacje.
 • Opłaty administracyjne

  Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.

 • Opłata skarbowa

  Brak.

 • Termin i sposób załatwienia

  Tak szybko jak to jest możliwe.
  Statki które otrzymały w porcie zwolnienie holownicze nie wcześniej niż dwa lata wstecz mogą otrzymać takie same zwolnienie nie później niż w kolejnym dniu roboczym.
  Statki ubiegające się o zwolnienie po raz pierwszy, lub które nie zawijały do portu w ciągu ostatnich 2 lat, lub gdy wymagane jest sprawdzenie statku będą rozpatrywane po otrzymaniu opinii pilota.

 • Jednostka odpowiedzialna

  KGA dla portu w Gdyni.
  KGK dla portu w Gdańsku.

 • Miejsce złożenia dokumentów

  Stosowny Kapitanat Portu (osobiście, faxem lub mailem).

 • Tryb odwoławczy

  Brak.

 • Podstawa prawna
  Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 2018r. – Przepisy portowe.